Accountancysector

De Kennistafel voor specifiek Compliance Officers en professionals werkzaam in de accountancysector kende 12 december 2022 de kick off. Wil jij ook aan deze kennistafel deelnemen, dan kan je dat laten weten aan Bernadette van Leeuwen of Stefanie Berends, via DM of via info@vco.nl.  

Het idee om zo veel mogelijk samen te werken met andere Kennistafels en onze externe partners uit de branche.