ESG en rapportage niet-financiële informatie

Wat is ongewenst gedrag?

Als je het in je organisatie zou rondvragen zou je op verschillende antwoorden stuiten. Organisaties kunnen niet langer reageren met "Dat was een grapje" of "zo was het niet bedoeld". Verslag van een levendige bijeenkomst, op 23 juni jl.

23_juni_acteren_of_negeren_.jpg

Anti-corruptie: CPI en preventie:

Lousewies van der Laan (directeur Transparency International) en Robert Hein Broekhuijsen (IVY) deelden hun inzichten voor VCO-leden. Binnenkort verslag en beeldmateriaal.

9 December 2021: De Expert meeting Human rights & Compliance

Niet zomaar een onderwerp, maar passend in zowel de Week van de Integriteit als bij de Human Rights dag van 10 december organiseerde de onlangs opgerichte Kennistafel ESG een online expertmeeting. We kregen een kijkje in de totstandkoming van de Human Rights rapportage van ABN AMRO van 2021, de assurance ervan en de eventuele  rol van compliance daarbij.

Richard Kooloos (hoofd Group Sustainability) vertelde hoe de ABN AMRO vooruitlopend op Europese regelgeving een Human Rights due diligence heeft verricht bij alle onderdelen van de bank. Collega Ruben Zandvliet gaf zijn  inzicht over de op handen zijnde Europese wetgeving.   Nu gaat het nog om soft law, als de wet van kracht is zal het gaan om hardere wetgeving, controleerbaar en dwingend. Compliance heeft daar in tegenstelling tot zijn/haar ESG-collega’s veel meer ervaring mee en kan zo helpen bij  de vertaling hiervan naar  acceptabele normen. Het is een maatschappelijke opdracht die gaat over hoe het handelen van een bedrijf impact heeft op mensen en mensenrechten.  We moeten het zien als opportunity en niet als een verplichting.

Alex Jöersen heeft als auditor bij EY op de afdeling Sustainability assurance, assurance gegeven op de ABN AMRO rapportage. Zij benadrukte de (beperkte) rol van de accountant. De assurance ziet op de wijze waarop ABN AMRO het reporting framework van de UN Guiding Principles heeft toegepast. Legt ABN AMRO met het rapport inderdaad verantwoording af naar de maatschappij, kan progressie worden getoond?

Tenslotte ging  Ayolt van Tijum werkzaam bij Compliance commercial banking ABN AMRO vooral in op de mogelijke rol van de compliance officer bij het thema mensenrechten. Die rol zal in iedere organisatie anders zijn. Wat compliance in ieder geval moet doen is het monitoren van klantdossiers op Human Rights. En meedenken bij het opstellen van het nieuwe framework De stellingen zorgden voor levendige discussies

De stelling Human Rights zijn een integriteitsrisico en moeten daarom worden betrokken in de periodieke SIRA van een organisatie zorgde voor enige verdeeldheid onder de deelnemers.  De compliance officer richt zich vooral  op de uitleg van de regels om op die wijze een 'level playing field' te creëren. Samen met CSR-collega’s en de accountant zal de compliance officer een ondersteunende  rol kunnen spelen in het analyseren en monitoren  van het Human Rights beleid.

Op 24 augustus 2021 is de Kennistafel ESG van start gegaan. ​Vanaf september komt de Kennistafel om de zes weken bijeen: online en zodra het kan op een locatie (bijv. op kantoor bij een van de leden). Eerste mijlpaal: organisatie van een expert meeting Compliance en Human rights i.s.m. ABN AMRO en EY op 9 december 2021.

Heb je interesse in deelname in deze Kennistafel, mail dan gerust naar info@vco.nl. ESG is een actueel onderwerp: op 21 april 2021 nam de Europese Commissie het voorstel aan voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), welke zal leiden tot aanpassing van de huidige eisen van de NFRD en voor meer ondernemingen een rapportageverplichting zal kennen. 

Is ESG ook relevant voor jouw organisatie? Toekomstige Europese wet- en regelgeving vereist dat ondernemingen meer en meer rekening houden met zogenaamde ESG-factoren (Environmental, Social, Governance). Ook zien we dat meer en meer organisaties dit onderwerp zelf ook belangrijk vinden, vanuit duurzaamheidsoogpunt. Welke regels zijn dat, en wat moet er dan gedaan worden? De VCO was blij dat zij begin 2021 met Charco & Dique, adviesbureau op het gebied van compliance, legal en risk management, een interessant webinar hierover heeft  kunnen bieden. Drie van Charco & Dique’s consultants hebben VCO-leden en gasten meegenomen in de uitdagingen van (implementatie van) regelgeving op het gebied van ESG-factoren en ontwikkelingen rond de rapportage van niet-financiële informatie. Belangrijke onderwerpen. De vraag is namelijk niet zozeer of je als compliance professional rekening moet houden met ESG-factoren, maar eerder hoe en wanneer. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomieverordening zijn besproken. Tevens is ingegaan op de rapportage van niet-financiële informatie door bepaalde grote ondernemingen en groepen en op ontwikkelingen rond de EU-richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit (NFRD). Dit onderwerp is aan de ESG gerelateerd en, zeker ook voor toezichthouder AFM, steeds meer van belang. 

Schermafbeelding_2021-11-17_om_19.10.22.png