Bijeenkomsten


Leden van de Kennistafel Gedrag & Cultuur verzorgen regelmatig bijeenkomsten voor VCO-leden en geïnteresseerden. Een paar voorbeelden:

  • Deep Democracy, NBA - 6 oktober 2020
    Op uitnodiging van de NBA verzorgden Carolien Merkens en Nicolet Jager een webinar over Deep Democracy. Met meer dan 90 deelnemers en veel interactie een zeer geslaagd event. Meer weten over Deep Democracy? Klik hier.
  • Partner van de Week van de Integriteit
    De VCO is partner van de Week van de Integriteit, die elk jaar door de International Chamber of Commerce wordt georganiseerd. In december 2018 werden bij diverse financiële instellingen (o.a. CCV, Lloyds’ Bank, Rabobank en Achmea) in het land bijeenkomsten georganiseerd, waar geïnteresseerde deelnemers de werking van de toolbox wordt uitgelegd. Deelnemers gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de gebruiksmogelijkheden en de toegevoegde waarde van de toolbox voor hun eigen praktijk. Tijdens de Week van de Integriteit 2019 werd tijdens bijeenkomsten op diverse locaties ingegaan op leiderschap en integriteit. 

Daarnaast hebben leden van de Kennistafel ook bijeenkomsten verzorgd voor De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Instituut van Internal Auditors (IIA).