Kennisbank

Deel 1 "Over de centen weten we het nu wel, maar hoe zit het met de integriteit van het bestuur?"

Resultaten van ons onderzoek naar de relatie tussen de Compliance Professional en het toezichthoudend orgaan. Juni 2021

Door een aantal leden van onze Kennistafel Gedrag & Cultuur is onderzoek gedaan naar de manier waarop Compliance Professionals de relatie tussen compliance en het toezichthoudend orgaan beleven en waar deze mogelijk verbetering behoeft. Commissarissen behoren over voldoende specifieke kennis en inzicht te beschikken om (gesignaleerde) risico’s te begrijpen en zij dienen voldoende geïnformeerd te worden over relevante (niet-financiële) risico’s en ontwikkelingen. Compliance Professionals kunnen commissarissen hierin ondersteunen. 

Het onderzoek is gericht op de volgende kernvragen:

1.     Heeft de Compliance Professional rechtstreeks contact met de RvC?

2.     Rapporteert de Compliance Professional ook aan de RvC?

3.     Hoe vaak spreekt de Compliance Professional met de RvC?

4.     Hoe beoordelen de Compliance Professionals de kwaliteit van de communicatie?

De onderzoeksresultaten geven een positief beeld: compliance is al meer ingeburgerd aan de tafel van bestuurders en commissarissen dan vooraf was gedacht. Los van dit positieve beeld hebben respondenten waardevolle verbetersuggesties aangedragen. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot een artikel in het Tijdschrift voor Compliance (april 2021). Hierin zijn ook aanbevelingen opgenomen voor Compliance Professionals. Een volledig overzicht van de uitkomsten van het onderzoek vind je op deze pagina, rechtsboven.

Knipsel.JPG
Deel 2 RvC en de compliance functie
"Goede Compliance Versterkt Duurzame Waardecreatie"

januari 2022

De Raad van Commissarissen en de compliance functie, Deel 2 van het onderzoek waar jullie als VCO leden aan hebben bijgedragen: de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht en te vinden op deze pagina in de mediafolder.

The Supervisory Board and the compliance function, part 2 of the research based upon a survey among - inter alia - VCO members: the results in the Document on this page! (Dutch only)

Knipsel2.JPG