Wie zijn wij

KT Gedrag & Cultuur

Alando van Bodegom -
Suzanne de Boer Voorzitter
Marit Boon Co-voorzitter
Marjo van den Broek -
Susanne Hafkamp -
Maarten Hoekstra -
J.M.C. (Jan-Maurits) Hoijtink -
Nicolet Jager -
Marlène Jans -
Egge de Jong -
Norbert van de Kamp -
W. (Willemijne) Langereis -
Carolien Merkens -
Roland Notermans -
Finfola Planting -
Marloes Stubbe-Oude Munnink -
Geert Vermeulen -
Johan de Vries -
Giovanni van der Wielen -
Cora Wielenga -
C.E.J. (Carole) Wishaupt -
Kenneth van der Wolf -

Vanuit de vraag ‘hoe kunnen we vanuit de compliance discipline handen en voeten geven aan het bevorderen van integer gedrag en cultuur binnen organisaties’ richtten Marlène Jans en Carolien Merkens in 2016 de Kennistafel Gedrag en Cultuur op. De door de Kennistafel ontwikkelde Toolbox Gedrag & Cultuur bevat praktische instrumenten voor compliance professionals om integer gedrag binnen organisaties te stimuleren. Dat kan in principe elke organisatie zijn. De toolbox Gedrag & Cultuur werd positief ontvangen, en werd begin 2018 gehonoreerd met de toekenning van de Nationale Compliance Award 2017.

Toolbox Gedrag & Cultuur 2022


december 2021

Voor meer achtergrondinformatie over de toolbox Gedrag & Cultuur verwijzen wij naar het artikel, dat in juli 2018 is verschenen in het Tijdschrift voor Compliance.

De toolbox wordt continu bijgehouden door de Kennistafel, zoals onlangs naar aanleiding van de webinars in de Week van de Integriteit (december 2021)