Bijeenkomsten

De Kennistafel Inrichting Compliancefunctie is 11 mei 2022 van start gegaan: een vliegende start met enthousiastelingen. Volgende bijeenkomsten van de Kennistafel vinden met een drumbeat ritme plaats. Tijdens het VCO lustrum van 7 oktober 2022 verzorgde de Kennistafel een plenaire sessie. Op 28 november 2022 volgt een andere voor alle leden toegankelijke bijeenkomst: een event over het Three Lines Model. Dit event wordt mede georganiseerd met de NBA Compliance community en IIA Nederland.