RegTech

Welkom! Dit is de kennistafel RegTech en Digitale transformatie.

De VCO heeft in 2018 het initiatief genomen om te starten met een kennistafel RegTech en Digitale Transformatie (in het kort KT RegTech). De KT RegTech is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden maar dezelfde interesse, de digitalisering die relevant zijn voor onze werkzaamheden.

Doel
KT RegTech heeft zich tot doel gesteld om:

·       kennis en ervaringen tussen leden uit te wisselen en daarmee te verhogen;

·       good practices onderling en met overige leden delen en evt. publicatie van eigen best

practice t.b.v. de leden; en,

·       als vraagbaak te dienen voor VCO-leden op het gebied van RegTech.

KT RegTech
Om haar doel te bereiken houdt de KT RegTech regelmatige bijeenkomsten en onderhoudt zij contacten met belangrijke partijen binnen haar focusgebied. Door de constante uitwisseling van kennis ontstaat een breed inzicht in ontwikkelingen op het gebied van RegTech.

De KT RegTech zal zich blijven ontwikkelen en periodiek verdiepingen onderzoeken binnen het focusgebied. Deze verdiepingen zullen leiden tot de publicatie van best practices.

Bij de KT RegTech komt alle kennis op het gebied van technische ontwikkelingen binnen compliance en toezicht bijeen. Wil je als lid deelnemen aan de kennistafel? Dat kan! Meld je aan via Michelle Fisser (voorzitter).

Ben je nog geen lid van de VCO? Dan moet je eerst lid worden van VCO. Dat kan via de volgende link

Ga hier naar het verslag van ons webinar van 18 november 2021: opname, slide deck, trailer 

RegTech_oog_MF.png