Bijeenkomsten

Op 10 oktober 2022 organiseerde de Kennistafel SIRA samen met de Kennistafel FEC en de NBA Compliance community een event over het SIRA instrument. Dagvoorzitter Marlène Jans verwelkomde Ernst-Jan Mante (van de Kennistafel SIRA) die een korte inleiding gaf over het instrument. Saskia Post en David Schelhaas van DNB gaven een kleine inzage in de wijze waarop de SIRA tot heden door financiële instellingen wordt gebruikt, en welke verbetermogelijkheden worden gezien. De DNB handreiking (met good practices) uit 2015 wordt momenteel, zo werd 10 oktober gedeeld, op onderdelen (organisatieschets en scenario's) herzien. Forensisch accountant Peter Schimmel gaf zijn kritische visie op het gebruik van de SIRA.