Adverteren


Advertentiebeleid VCO

 • Commerciële en niet-commerciële instellingen worden in de gelegenheid gesteld om te adverteren op de website van VCO. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • De advertentie moet passen bij c.q. in het belang zijn van de doelgroep van VCO: Compliance Officers bij bedrijven en instellingen in Nederland.
 • De bedrijven of instellingen die in aanmerking komen voor het plaatsen van advertenties op de website van VCO dienen gerelateerd te zijn aan het compliance vakgebied. Dit is ter beoordeling van de werkgroep website VCO.
 • De ontvangen advertentiegelden komen ten goede van de VCO die de gelden, overeenkomstig haar doelstellingen, zal besteden aan activiteiten en inspanningen ten gunste van de leden.
 • De advertentie wordt voor plaatsing ter beoordeling voorgelegd aan de werkgroep website VCO.
 • De werkgroep website VCO heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, een advertentie te weigeren dan wel te verwijderen van de VCO website.
 • De plaatsing van de advertentie vindt plaats nadat de verschuldigde plaatsingskosten zijn betaald.
 • De advertenties worden in beginsel in een willekeurige volgorde geplaatst; dit ter beoordeling van de webmaster VCO. Tegen een meerprijs is plaatsing op een bepaalde plaats op de website VCO mogelijk.
 • Er worden geen gelden retour gestort om redenen van gebrek aan response op de advertentie of andere redenen.
 • De adverteerder is zich ervan bewust dat het de naam van VCO niet gebruikt mag worden in advertentiemateriaal, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur van VCO.
 • Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de advertenties. VCO is niet verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van advertenties. VCO zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen zoals schade, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik door derden van advertenties op de VCO website.
 • In voorkomende gevallen kan VCO besluiten af te wijken van een of meer van bovenstaande uitgangspunten. In dergelijke gevallen besluit het bestuur van VCO, waarbij de doelstelling van de eerste voorwaarde leidend is in de besluitvorming. 


 • Kosten:

  De opdrachtgever voor de advertentie is een fee verschuldigd: EUR 295, - per standaardtekst per standaard termijn (3 maanden) en EUR 995,- per 12 maanden. Standaard formaat is 255 x 171 pixels. Afhankelijk van het aantal advertenties op de site is het mogelijk dat de advertentie alternerend te zien zal zijn. Het gebruik van animated gif’s is toegestaan. Het is mogelijk om een advertentie door het reclamebureau van de VCO te laten vervaardigen. Vraag hiervoor een offerte.
 • Betaling dient te geschieden voor plaatsing van de advertentie.

Aanleveren:

 • De advertentie kan aangeleverd worden in GIF of JPG. Flash wordt afgeraden. 
 • Doorlinken naar de website van de adverteerder is geen probleem. De link kan in het materiaal emedded zijn of doorhet secretariaat worden toegevoegd. 
 • Andere aanpassingen aan niet gereed materiaal zullen worden doorberekend.