De ‘S’ van ESG: Bedrijven en mensenrechtenschendingen

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum en tijd
16 mrt. 2023 16:00 - 18:00
Locatie
Tropenmuseum, Mauritskade 63 te Amsterdam

In het kader van de discussies in de Tweede Kamer over de wet over verantwoord ondernemen, kondigt de VCO kennistafel ESG aan dat zij op 16 maart een bijeenkomst organiseert over bedrijven en mensenrechtenschendingen, in het licht van de rollen die de compliance officer heeft.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor ESG binnen het bedrijfsleven. Dit is ook terug te zien in de toenemende vraag naar additionele wetgeving op het gebied van mensenrechten:

  • Al ruim 3800 Nederlandse bedrijven zoals banken, accountantskantoren en advocatenkantoren zijn meldplichtig als mensenrechtenschendingen met ongebruikelijke transacties gepaard gaan.
  • Er is in Nederland sinds 2019 al de wet zorgplicht kinderarbeid.
  • Internationaal opererende Nederlandse bedrijven zijn sinds 2015 in het Verenigd Koninkrijk en sinds 2018 in Australië al gehouden aan wetten ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel (Modern Slavery Acts).
  • Onze buurlanden Frankrijk (Loi Sur le Devoir de Vigilance des Multinationales 2017) en Duitsland (Lieferkettengesetz 2021) alsook, zij het verder weg, Californië (California Transparency in Supply Chains Act 2012) hebben al lokale wetgeving op dit onderwerp geïmplementeerd.
  • In Nederland en op Europees niveau zijn de discussies over het aannemen van wetgeving die beogen nog meer mensenrechten te beschermen in volle gang.

Kinder- en mensenhandel vindt, anders dan soms weleens gedacht wordt, ook in Nederland en met betrokkenheid van Nederlandse bedrijven plaats. De complexiteit van de waardeketens van bedrijven maakt het zicht op en het dragen van de verantwoordelijkheid voor het (voorkomen van) grove mensenrechtenschendingen moeilijk. Wat moeten bedrijven, zowel financiële instellingen als niet-financiële instellingen, nu en straks onder de verwachte wetgeving doen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst waarin de volgende sprekers de verschillende aspecten ten aanzien van mensenrechtenschendingen door bedrijven zullen toelichten:

Prof.dr.mr. Wim Huisman, hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de VU School of Criminology. Hij is oprichter en bestuurslid van de European Working Group on Organizational Crime (EUROC) van de European Society of Criminology, co-hoofdredacteur van Crime, Law & Social Change en co-voorzitter van de ASC Division of White-Collar and Corporate Crime; Wim rapporteert de bevindingen van onderzoek naar alle gevallen waarin bedrijven sinds de Tweede Wereldoorlog beschuldigd zijn van betrokkenheid bij de grofste mensenrechtenschendingen. Wim laat zien om wat voor bedrijven het gaat, wie hun ‘partners in crime’ zijn en op welke wijze zij bij deze ernstige misdaden betrokken raken. Hij laat zien wat risicovolle branches en situaties zijn. Verder gaat hij in op mogelijke motivaties en rechtvaardigingen van de betrokken bedrijven en hun bestuurders.

 Mr.dr.drs. Jill Coster van Voorhout, Universitair Hoofddocent grensoverschrijdend strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij leidt het door NWO gefinancierde interdisciplinaire onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in een (financieel) publiek-privaat partnership, COMCRIM, en is tevens opleidingsdirecteur van de master internationaal en grensoverschrijdend strafrecht met Columbia Law School. Zij is tevens Research Fellow bij hetAmsterdam Center for Criminal Justice (ACCJ), bij het Amsterdam Center on International Law (ACIL) en bij het Institute for Advanced Study (IAS); Jill gaat in op recente veroordelingen van niet alleen bedrijven maar zelfs hun bestuurders voor misdrijven zoals drugshandel, witwassen en mensenhandel. Soms zal wellicht gedacht worden dat bedrijven hierbij alleen ver weg in de keten in het buitenland betrokken zijn. Maar strafrechtelijke verantwoordelijkheid komt steeds dichterbij, ook voor Nederlandse bedrijven. De noodzaak om niet alleen reactief te zijn maar ook proactief deze misdrijven te voorkomen, wordt steeds dwingender. 

Na de presentaties is er ruimte om met de twee sprekers in discussie te gaan en vragen te stellen onder het genot van een drankje.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien